Veelgestelde vragen

Merk

.Juridisch is een merk een ‘teken’ dat een bedrijf gebruikt om zijn producten of diensten te onderscheiden van die van concurrenten. Het heeft een herkomstfunctie. Een merk (trademark) verkrijg je officieel alleen door registratie. In de marketing is een mark (brand) vaak een imago/goodwill en draait het om de identiteit. Je kan wel een ‘brand’ hebben zonder registratie, maar geen ‘trademark’. 

Een merkrecht geeft de houder (merkhouder) een exclusief recht op het gebruik van het merk en daarmee ook het recht om zich te verzetten tegen ‘inbreukmakend’ gebruik door andere die bijvoorbeeld hetzelfde of een lijkend merk gebruiken voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten.

Een merkrecht verkrijg je in de meeste landen alleen door een officiële merkregistratie bij een overheidsorgaan. Geen registratie = geen rechten en dus ook geen monopolie.

Daar zijn veel redenen voor. In essentie: Een merk vertegenwoordigd vaak de ziel, de waarde, de identiteit van een bedrijf of product. Je investeert erin, bouwt erop en ga zo maar door. Door gebruik van een ‘merk’ verkrijg je in de meeste landen géén wettelijke bescherming en dus geen monopolie. Je concurrent of een onwetende derden kan en mag het merk gewoon beschermen als jij dat niet doet. Voordat een ‘merk’ naam en faam gaat maken is bescherming belangrijk, niet alleen om zeker te weten dat het merk überhaupt beschermd kan worden en of het merk geen inbreuk maakt op een eerder merkrecht van een ander. Hoe mooi een bedrijf of product ook kan zijn, bij verlies van het merk zal het imago van een product een flinke deuk opleveren en moet je vaak opnieuw beginnen. Bescherming door merkregistratie is vaak een kleine investering ten op zichtte van marketingkosten.

Een woordmerk beschermt het ‘woord’ als zodanig. Het maakt dan niet uit hoe je het merk gebruikt, dus bijvoorbeeld in een logo. Een woordmerk biedt daardoor vaak de breedste bescherming en ook de meeste flexibiliteit.

Een beeldmerk geeft bescherming voor figuratieve elementen (logo), en kan ook een combinatie zijn van grafische en woord-elementen (gecombineerd woord/beeldmerk). Dit dat geval is uitsluitend de combinatie beschermd en in principe niet het ‘woord’ an sich.

Om voor merkregistratie in aanmerking te komen, moet een merk onderscheidend zijn voor de producten of diensten waarvoor het merk wordt gebruikt/beschermd. Een merk mag niet een kenmerk, de aard of herkomst klakkeloos beschrijven. Een merk mag in principe ook niet misleidend of aanstootgevend zijn.
Bij IPCO beoordelen wij altijd vrijblijvend of een merk aan de wettelijke vereisten voldoet.

Bij de aanvraag voor een merkregistratie moet altijd worden aangegeven voor welke producten of diensten het merk gebruikt zal worden en waarvoor de bescherming dus gewenst is. Wereldwijd worden de producten en diensten om administratieve redenen ingedeeld in categorieën, de zogenaamde Nice Classificatie. Er zijn 45 klassen, waarvan 34 product-klassen en 11 dienst-klassen.
De classificatie is bepalend voor de beschermingsomvang van het merk.
Een zorgvuldige selectie van de klassen en de samenstelling van de product-en dienstaanduidingen gaat gepaard met strategische overwegingen.

Merken zijn er in verschillende soorten en maten. De bekendste varianten zijn: een woordmerk (zoals IPCO), een beeldmerk (puur logo: zoals de Nike-swoosh) of combi woord/beeldmerken. Je kunt hetzelfde merk dus op verschillende manieren vastleggen, afhankelijk van herkenbare elementen waarvoor je bescherming wilt.

In bijna alle landen ter wereld geldt de dat een merkregistratie 10 jaar geldig is.

 

Wil je het merkrecht behouden, dan moet je het merk tijdig verlengen (ook wel vernieuwen). Dat kan elke 10 jaar. Alleen dan blijft het merk beschermd. Verleng je het merk niet, dan vervalt je merkrecht. Een ander kan dan ook hetzelfde merk registeren.

Elke 10 jaar, voor altijd.

Een merkregistratieprocedure begint met een merk-aanvraag bij een overheidsorgaan (instantie). De instantie zal toetsen of het merk aan de wettelijke vereisten voldoet en publiceert het merk dan voor oppositiedoeleinden. Houders van oudere merken hebben in de oppositiefase de tijd om bezwaar te maken (oppositie instellen). De oppositieperiode is een vaste periode, meestal 2 maanden (Benelux) of 3 maanden (EU). Als het merk niet wordt geweigerd of er wordt geen oppositie ingesteld, wordt het merk  geregistreerd.

De aanvraagprocedure voor een merkregistratie verschilt per land/gebied. In de meeste landen duurt het vanaf de aanvraag ongeveer 7-8 maanden tot het merk geregistreerd is, mits er tijdens de aanvraagfase oppositie wordt ingesteld of het merk wordt geweigerd.

Dat verschilt per gebied en hangt altijd af van het aantal klassen (bescherming categorieën) waarvoor de bescherming gewenst is. In de meeste landen kost een merkregistratie voor 1klasse tussen de EUR 500-1000,-.

IPCO law houdt van duidelijkheid en transparantie. Bij ons betaal je 1 tarief voor alles: advies, aanvraag/registratiekosten en beheerkosten. De instantietarieven zijn ook in onze prijzen ingecalculeerd. Het enige wat er ná aanvraag extra bij kan komen zijn kosten voor de opvolging van weigeringen of bezwaren(opposities). In dat geval zullen wij altijd vooraf de bijkomende kosten en mogelijkheden bespreken.

In de meeste landen ter wereld wel. De registratieprocedures en lokale gebruiken wel verschillend.

Ja dat kan. De beste manier daarvoor is door een Internationale Registratie via het WIPO-systeem.

Na de vervaldatum kan je een merk nog verlengen gedurende de zogenaamde ‘Grace-periode’, die duurt tot 6 maanden na de oorspronkelijke vervaldatum. Na deze 6 maanden is verlenging helaas niet mogelijk. Er kan dan wel een nieuwe aanvraag worden verricht, waarvoor dan wel een nieuwe aanvraag en dus beschermingsdatum zal gelden.

Afhangend van de weigeringsgronden kan er vaak nog tegen een weigering in beroep worden gegaan. IPCO beoordeelt een weigering en adviseert dan over de beste strategie.

Dat verschilt per weigering (afhankelijk van de inhoud). In de meeste gevallen geldt voor de opvolging een juridisch uurtarief en maken wij een begroting van het aantal uren. In (simpele) gevallen kan er ook een vast tarief worden afgesproken om de weigering op te volgen.

Ja dat kan. Er kunnen ook meer dan 2 merkhouders zijn.

Gedurende de aanvraagprocedures krijg je van ons meerdere updates over de voortgang.
Ook na registratie zullen wij regelmatig ‘updates’ sturen zodat je bewust bent van je rechten en wat je eraan moet doen om je merkrechten in stand te houden.

Bij een nationale registratie (kan ook regionaal zoals voor de Benelux of Europese Unie) wordt het merk direct aangevraagd bij de lokale merkenautoriteit van dat land, vaak met behulp van een lokale agent. Bij een ‘Internationale Registratie’ wordt je merk aangevraagd via het Internationale Registratiesysteem via het ‘registratie’ orgaan WIPO. Je kan dan je merk met 1 aanvraag voor meerdere landen uitbreiden en ook makkelijker gegevens wijzigen of landen toevoegen. WIPO stuurt de aanvragen door naar de lokale autoriteiten, zij zullen dan het merk conform lokale regels toetsen en registreren.

Een merkengemachtigde is meestal een jurist gespecialiseerd in de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en heeft o.a. een 2 jarige beroepsopleiding afgerond. Een merkengemachtigde kent alle ins & outs van en voor de bescherming van merken en modellen en kan ook effectief optreden bij inbreuk. Hoewel de aanvraag van een merk ‘eenvoudig’ lijkt, komt er voor een goede bescherming veel bij kijken. Daarom is professionele begeleiding een must.

Het BMM Erkend merkengemachtigde keurmerk mag alleen worden gevoerd na een afgeronde 2jarige Beroepsopleiding en het jaarlijks behalen van punten. Het keurmerk is persoonsgebonden.

Model

Een model (design) is het uiterlijk van een product of een deel ervan. Dit uiterlijk kan bepaald worden door verschillende eigenschappen, zoals de omtrek, de lijnen, de textuur, de kleuren, versieringen etc.

Het modelrecht beschermt een model of tekening en geeft de houder het exclusieve recht op het model. De modelhouder kan ervoor zorgen dat andere het model niet gebruiken, namaken of misbruiken.

Om voor een goede modelbescherming in aanmerking te komen moet het model ‘nieuw’ zijn en een ‘eigen karakter’. Het mag niet teveel lijken op een model dat al bestaat. Bij IPCO toetsen wij altijd of een model aan de vereisten voldoet en wat de beste manier is om een model te beschermen.

Met een modelregistratie krijg je een monopolie op het model.

Een modelregistratie is geldig voor 5 jaar en kan tot maximaal 25 jaar worden verlengd.

Ja dat kan. Met een meervoudig modeldepot kan je in 1x meerdere modellen indienen mits de modellen binnen dezelfde beschermingscategorie vallen.

De procedure voor een modelregistratie verschilt per land/gebied. In Benelux en Europese Unie is de registratieprocedure puur formeel, de instantie toetst namelijk niet of een model ten tijden van de aanvraag aan de modelvereisten voldoet. Als het depot aan alle formaliteiten voldoet wordt het model vaak binnen 2 a 4 weken geregistreerd.

De kosten voor een modelregistratie verschillen per land/gebied. Ook hangt het af van het aantal modellen dat je in 1x wilt beschermen en soms ook van het aan gepubliceerde ‘aanzichten’ (afbeeldingen van het model). In de Benelux kost een modelregistratie gemiddeld tussen de €450,- 650,-. In de EU kost een modelregistratie ongeveer rond de € 850,-, dat is inclusief advies, officiële instantietaksen, registratie en beheer.

Vaak kan dat nog binnen 6 maanden na de vervaldatum.

In de meeste landen ter wereld. Wel gelden er voor modelbescherming vaak specifieke eisen. Ook is het voor modellen belangrijk dat het model nog nieuw is, niet alleen in dat land, maar ook elders. Daarom is het belangrijk dat je bij de 1e publicatie in elk geval binnen 1 jaar het model ook in andere belangrijke markten beschermd.

Merkbewaking

Merkbewaking is een dienst waarbij merken actief worden gemonitord en nieuwe lijkende merkaanvragen op tijd worden gesignaleerd en gemeld aan de merkhouder, zodat er tijdig actie kan worden genomen tegen een conflicterend merk.

Bewaking van een merk is cruciaal voor bescherming. Wat heb je aan een slot op de deur als je de deur open laat?
Nadat een merk is geregistreerd is het belangrijk dat het merk ook onderscheidend blijft en derden bijvoorbeeld niet hetzelfde of een lijkend merk gaan beschermen of gebruiken. De meeste merkeninstanties weigeren lijkende merken niet, daarom moet de merkhouder zelf alert blijven en actief optreden. Merkbewaking is vaak de beste manier om een merk effectief en efficiënt te bewaken.

Dankzij een Merkbewaking weet je als merkhouder tijdig of er een conflicterend merk wordt ingediend. Je kan dan tijdig bezwaar maken of oppositie instellen. Vaak zijn de ‘nieuwe’ merken nog niet of niet lang op de markt.

Algemeen

Intellectuele eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten, zoals vormgeving, uitvindingen, muziek, merken, software, games, teksten en foto's.

Er zijn verschillende soorten intellectuele eigendomsrechten met elk een eigen beschermingswaarde. De meest bekende IE-rechten zijn: merkrecht (naam/logo), modelrecht (vormgeving), octrooirecht (uitvindingen), auteursrecht (creatieve werken), kwekersrecht (nieuwe rassen), handelsnaamrecht.

Dankzij een Merkbewaking weet je als merkhouder tijdig of er een conflicterend merk wordt ingediend. Je kan dan tijdig bezwaar maken of oppositie instellen. Vaak zijn de ‘nieuwe’ merken nog niet of niet lang op de markt.

faq
Scroll naar boven
× Direct contact