Disclaimer

De website van IPCO Law is bedoeld om informatie te verstrekken over de diensten van IPCO Law en over intellectuele eigendom in het algemeen. IPCO Law streeft ernaar op deze website te allen tijde nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken.

Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat IPCO Law niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Deze website bevat links naar externe websites. IPCO Law is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

De informatie op de website vormt geen juridisch advies en wordt uitsluitend voor algemene informatieve doeleinden verstrekt, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan.

De inhoud van de website valt onder het auteursrecht. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van IPCO Law.

Scroll naar boven
× Direct contact